Giriş

Guanç Guangzhouou NSWprint 1999-njy ýylda döredilip, ýörite çap edilen kagyz sowgat gutularyny, gaty kagyz gutularyny, magnit ýapylyş gutularyny, çekme kagyz gutularyny, kagyz turbalaryny, E fleýta gasynlanan gutulary, çap kagyz haltalaryny we beýleki kagyz gaplaýyş önümlerini öndürmäge bagyşlanýar.

C GE Sol

Bu nähili işleýär

Jogapkärçiligiňize çynlakaý çemeleşýän bolsaňyz, gaplaýjy üpjün edijini hem saýlaň.

Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilerimiz

Customörite çap edilen kagyz guty we kagyz haltalaryny öndüriji bolanymyz üçin, müşderilerimiz şahsylaşdyrylan kagyz gaplaýyş gutusy we kagyz haltalary zerur bolýança dürli ugurlardan.Müşderilerimiziň köpüsi gözellik we kosmetika pudagy, moda geýim senagaty, azyk we içgi senagaty, saglygy goraýyş önümleri we sowgat önümleri pudagyndan.