Qc profil

Şahadatnama patenti

Biz ussat öndüriji we näzik we kaşaň gaplama gutularyny, söwda haltalaryny we çap önümlerini öndürmekde ýöriteleşendiris.

Önümlerimiziň hemmesi ISO9001 ülňülerine we halkara FSC, SGS kepilnamasyna laýyk gelýär we gönüden-göni zawod bolanymyz üçin bahamyz gaty bäsdeşlik edýär.Biziň maksadymyz, müşderilerimize bazarynda üstünlik gazanmak, bu hem bize üstünlik getirýär.

ISO9001-2015
SGS tarapyndan FSC
hormat şahadatnamasy